Thứ 207162018

Last update09:29:12 AM

Back Bạn đang ở: Home Tin tức

Tin tức

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty cổ phần Thiên Ý 2


Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty CP Thiên Ý 2.

Để có cơ sở xây dựng phương án t…

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty cổ phần May Hà Tĩnh

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty CP May Hà Tĩnh.

Để có cơ sở xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty CP May Hà Tĩnh mang tính k…

Vilaco Hà Tĩnh: Mạnh làm kinh tế, vững thế ngoại giao

Là đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đầu tư ra nước ngoài, Công ty Vilaco đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên đất bạn, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt – Lào.

Năm 2004, Công ty TNHH Việt Lào (Vilaco)…

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Công bố thông tin trong 24 giờ kết quả Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 7/5/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang …

Mitraco Hà Tĩnh tôn vinh 7 công nhân lao động tiêu biểu

Hưởng ứng Tháng công nhân 2018, Mitraco Hà Tĩnh đã tôn vinh 7 công nhân lao động tiêu biểu, trao quà cho 13 công nhân lao động khó khăn.


Sáng 24/4, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm …